Tervetuloa sivustolle

Henkilöarviointi

Haluatko tietää, miten voit kehittää liiketoimintaa ja työnantajakuvaa henkilöarvioinnin avulla?
Vai oletko osallistumassa henkilöarviointiin ja haluat lisätietoja?
Olet oikealla sivustolla.

Työnantajalle

Henkilöarviointi auttaa tunnistamaan tehtävän vaatimukset ja niihin sopivan osaajan, puolueettomasti. Arvioinnissa ehdokkaasta saadaan tietoa, jota muutoin olisi työlästä tai jopa mahdotonta saada - esimerkiksi oppimis- ja ongelmanratkaisukyvyn taso. Henkilöarviointiin olennaisesti liittyvän kriteerinmäärittelyn avulla pystytään tunnistamaan, millaista toimintamalleja ja osaamista työtehtävässä ja organisaation kulttuurissa menestyminen vaatii.

Hakijalle

Henkilöarvioinnin tavoitteena on selvittää, pystytkö työssä hyödyntämään vahvuuksiasi, menestymään tehtävässä ja viihtymään organisaatiossa. Arvioinnissa teetetään testejä, joiden tuloksia analysoidaan siitä näkökulmasta, kuinka hyvin ne sopivat haettuun työtehtävään ja organisaation toimintamalliin. Hyvin toteutettu henkilöarviointi lisää optimitilanteessa itsetuntemustasi ja antaa keinoja sanoittaa omaa osaamista myös jatkossa.

Mitä henkilöarviointi on?

Henkilöarviointi on olennainen osa osaamisen johtamista (Talent Management) ja siksi se kuuluu jokaisen rekrytoijan työkalupakkiin joko ostettuna palveluna tai – koko ajan kasvavassa määrin – osana omaa kompetenssia. 

Laadukkaasti toteutettu henkilöarviointi on tutkitusti yksi tarkimmista tavoista tunnistaa potentiaalinen osaaja. Siinä hyödynnetään työpsykologisia menetelmiä, joiden avulla voidaan  puolueettomasti käydä keskustelua hakijan vahvuuksista suhteessa haettuun tehtävään, tiimiin ja organisaatioon.