JOBBANALYS

Definiera tjänstens komplexitet

Titel på rollen

Resultatet av Jobbanalysen ger svar på lägsta nivån av problemlösningsförmåga som krävs för att uppnå bästa matchning för en roll. Arbetsuppgifternas komplexitetsnivå varierar mycket och påverkar därför kraven på medarbetarens problemlösningsförmåga.

Utbildning och arbetslivserfarenhet (substanskompetens) indikerar inte direkt en persons problemlösningsförmåga.

Kryssa för de aktiviteter som medarbetaren gör regelbundet i rollen. Mer än två gånger i veckan är en regelbunden aktivitet.

Planering

Konceptualisering

Kunskapsöverföring

Beslutsfattande

Samarbete

Verifiering

Utvärdering

Hur mycket påverkar det om personen gör ett misstag i tjänsten?

Nästan klart!
Utvärdera även de risker som kan följa av mänskliga fel som den anställde gör. Välj det mest lämpliga alternativet från alternativen nedan (endast ett):

Rekommenderad lägsta poäng för rollen:

Spara resultatet och skicka det till personen som bad dig fylla i formuläret. Om du har access till Master People Platform kan du registrera Criteria där. Nedan finns ett exempel på hur du anger Criteria i Master People Platform. Exemplet visar den lägsta rekommenderade poängen som definierats med hjälp av formuläret, till vilket tre poäng läggs till.

Markera vikten av poängen för problemlösningsförmåga i ditt skapade Criteria när det gäller anställningsbeslutet på en trestegsskala (Hög/Medel/Låg). Läget incirklat i bilden. Ju högre vikt desto mer påverkas matchningsgraden mellan kandidatens testresultat och angiven poängintervall för kraven.