BETEENDEANALYS

Titel på rollen

Definiera beteende för framgång i rollen

Använd nedan formulär för att definiera det beteende som stöder framgång både i rollen och i det dagliga arbetet i organisationen.

Gå igenom 20 aspekter som fördelas på åtta överliggande dimensioner. Välj det påstående som bäst beskriver kraven som ställs i rollen för varje aspekt.

Du kan välja att inte inkludera vissa dimensioner om de inte är relevanta för den specifika rollen.

OBS! Om en aspekt är relevant för rollen måste du även definiera de övriga underliggande aspekterna i den dimensionen.

Dimension

Välj det påstående som bäst beskriver kraven som ställs i rollen för varje aspekt.

Bestämdhet: I vilken grad krävs att man tar kommando i rollen?

Rollen kräver att personen

Kommunikation: Vilken nivå av kommunikation kräver rollen?

Rollen kräver att personen

Självförtroende: Vilket självförtroende krävs i rollen?

Rollen kräver att personen

Är dimension relevant

Stabilitet: I vilken grad kräver rollen att man kontrollerar sina känslor?

Rollen kräver att personen

Stresshantering: Hur bör press hanteras i rollen?

Rollen kräver att personen

Är dimension relevant

Altruism: Vilken attityd till att stötta andra bör man ha i rollen?

Rollen kräver att personen

Nätverkande: I vilken grad krävs att man nätverkar med andra?

Rollen kräver att personen

Tillit: Vilken tilltro bör man ha till andra i rollen?

Rollen kräver att personen

Är dimension relevant

Drivkraft: Till vilken nivå bör man säkerställa framsteg i rollen?

Rollen kräver att personen

Målorientering: Hur bör man sträva efter att nå mål i rollen?

Rollen kräver att personen

Flitighet: Hur viktigt är det att slutföra arbetsuppgifter i rollen?

Rollen kräver att personen

Är dimension relevant

Struktur: I vilken grad är struktur och riktlinjer viktigt i rollen?

Rollen kräver att personen

Kvalitetsäkring: I vilken grad kommer rollen kräva noggrannhet och fokus på detaljer?

Rollen kräver att personen

Är dimension relevant

Plikttrogenhet: Hur viktigt är det att ta ansvar och fullfölja sina åtaganden?

Rollen kräver att personen

Uppriktighet: I vilken omfattning kräver rollen att man är ärlig och uppriktig?

Rollen kräver att personen

Är dimension relevant

Intellekt: Hur bör man ta sig an problemlösning i rollen?

Rollen kräver att personen

Problemlösning: Hur bör man ta sig an problemlösning i rollen?

Rollen kräver att personen

Är dimension relevant

Anpassningsbarhet: Vilken attityd bör man ha till förändring i rollen?

Rollen kräver att personen

Skarpsinne: I vilken omfattning krävs att man kommer med egna, nya idéer i rollen?

Rollen kräver att personen

Risktagande: I vilken omfattning krävs att man tar risker i rollen?

Rollen kräver att personen

Är dimension relevant

Ett steg kvar!

Välj de dimensioner som är viktigast för framgång i rollen. Välj Hög prioritet på dessa dimensioner (i snitt tre st).

Om en eller flera dimensioner inte är så viktiga för att lyckas i rollen, välj Låg prioritet på dessa.

Välj Normal prioritet på de återstående dimensionerna.

Resultat i prioritet

OPTO Criteria är nu klart!

Spara resultatet och skicka det till personen som bad dig fylla i formuläret. Om du har access till Master People Platform. kan du registrera Criteria där.

Nedan kan du hitta ett exempel som visar hur du registrerar Criteria för Påverkan 6 - 8 med hög prioritet.