MENETELMÄT

Modernin henkilöarvioinnin menetelmät

Moderni henkilöarviointi sisältää ajasta ja paikasta riippumattomia online-testejä, joiden pohjalta käydään kohdennettua keskustelua  henkilöarviointihaastattelun muodossa. Arviointi voi sisältää myös työtehtäviä simuloivia harjoituksia.

Online-testit ovat tyypillisesti työpersoonallisuustestejä, jotka tarkastelevat henkilölle tyypillisiä käyttäytymis- ja vuorovaikutusmalleja ja kognitiivista ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä.

Henkilöarvioinnin menetelmiä voidaan hyödyntää myös tiimien, esihenkilöiden ja työntekijöiden kehittämisessä. Tällöin arvioinnin fokus on johtamisen tai tiimin sisäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Myös työntekijän osaamisen ja motivaation vahvistamisessa voidaan hyödyntää arviointimenetelmien tuottamaa tietoa.  Tällöin voidaan puhua työn muotoilusta tai tuunaamisesta.

Mitä henkilöarvioinnilla selvitetään?

Henkilöarvioinnilla selvitetään henkilön vahvuuksia ja analysoidaan sitä, kuinka hyvin nämä sopivat tehtävän vaatimuksiin ja organisaation toimintatapaan.

Henkilöarviointi tuottaa myös tietoa siitä, onko arvioitavan henkilön ja työn yhteensopivuudessa sellaisia huomioitavia seikkoja, jotka on hyvä pitää mielessä työhön perehdytyksen tai johtamisen näkökulmista.

Huomioitavat seikat on tärkeä tunnistaa myös siksi, että henkilövalinta on aina ”kahden kauppa” ja joskus työpaikka ei ole työnhakijalle osuva ja hänen tarpeitaan palveleva vaihtoehto.

Henkilöarviointi on toisin sanoen nopeampi, tehokkaampi ja objektiivisempi tapa selvittää henkilön potentiaali tehtävässä menestymiseen verrattuna pelkästään haastattelussa saatavaan tietoon, johon liittyy suuri määrä epävarmuustekijöitä.

Esimerkkikysymyksiä Master ACE -kykytestistä

Selvitettäviä osa-alueita voivat olla esimerkiksi:

Haastattelu

Henkilöarviointiin sisältyy aina ehdokkaan haastattelu. Moderni tapa haastatella on hyödyntää videokokoussovelluksia. Hyvä henkilöarviointihaastattelu on strukturoitu ja keskittyy tehtävään määritettyjen kriteerien ja ehdokkaan yhteensopivuuden selvittämiseen. Valmentava ote henkilöarvioinnissa on nouseva trendi, ja se tukee kandidaatin kehittymistä, vaikka hän ei tulisikaan valituksi tehtävään.

Testien pituus ja rakenne voivat vaihdella. Työpersoonallisuustestit ovat strukturoituja itsearviointikyselyjä ja niissä otetaan kantaa erilaisiin työtilanteisiin liittyviin väittämiin. Hyvä henkilöarviointi sisältää testituloksen avoimen ja läpinäkyvän tarkastelun, jolloin arvioitava voi ottaa kantaa testitulokseen ja kuvailla erilaisia tulokseen liittyviä työtilanteita.

Mikäli prosessi ei sisällä haastattelua, ei ole kyse varsinaisesta henkilöarvioinnista vaan testitiedon hyödyntämisestä esikarsinnan välineenä. Lopullisia valintapäätöksiä ei pidä koskaan tehdä pelkän testitiedon tai edes henkilöarviointitiedon perusteella vaan nämä ovat aina osa rekrytointiprosessissa kerättyä kokonaistietoa.

Millainen on hyvä testi?

Hyvät henkilöarviointimenetelmät perustuvat psykologiseen tietoon ihmisen käyttäytymisestä ja kognitiivisista prosesseista. Ne on laadittu kansainvälisten testeille laadittujen ohjeistusten mukaisesti. Katso näistä tarkempia tietoja: ITC Guidelines  

On tärkeää, että testien käyttöön on saatavilla menetelmään erityisesti perehtyneen asiantuntijan opastus ja taustatuki.

Muita hyvän testin tunnusmerkkejä ovat:

 

Jos haluat näistä lisätietoa, ota meihin yhteyttä.