Mitä henkilöarviointi on?

Henkilöarviointi on yksi tärkeimpiä osaamisen johtamisen työkaluja

Henkilöarviointi antaa työnantajalle välineet osaajien tunnistamiseen ja kehittämiseen – siksi se on tärkeä Talent Managementin työkalu. Henkilöarvioinnilla selvitetään hakijan vahvuuksia, joita hän työntekijänä hyödyntää ja analysoidaan sitä, kuinka hyvin nämä sopivat tehtävän vaatimuksiin. Olennainen osa arviointia on myös selvittää henkilön kyvykkyyttä uuden oppimiseen, tiedonkäsittelyyn ja ongelmanratkaisuun.

Henkilöarvioinnissa käytetyt menetelmät siis vähentävät kognitiivisia vinoumia ja mahdollistavat hakijoiden puolueettomamman vertailun – siksi se on osa vastuullista rekrytointia. Henkilöarvioinnin avulla varmistetaan, että rekrytoinnissa päätöksenteko pohjautuu organisaation tunnistettuihin tarpeisiin, ehdokkaiden yhdenvertaiseen kohteluun ja luotettavaksi todettuihin tiedonkeruumenetelmiin. 

Henkilöarvioinnissa hyödynnetään tähän tarkoitukseen rakennettuja, systemaattisia ja luotettavia tutkimusmenetelmiä, joiden tulosten pohjalta käydään keskustelua henkilöarviointihaastattelussa. Näin todennetaan luotettavasti työhakemuksissa usein esiintyvät vahvuudet, kuten esimerkiksi nopea oppimiskyky, ja verrataan sitä tehtävän vaatimustasoon. 

Laadukas henkilöarviointi tuottaa siis sekä valinnan kannalta hyödyllistä tietoa että varmistaa ehdokkaiden yhdenvertaisen ja puolueettoman kohtelun. Osaavasti toteutettu haastattelu tuottaa myös hyvän kokemuksen kaikille siihen osallistuville. 

Henkilöarviointia kannattaa käyttää, kun...