TYÖNANTAJALLE

Paremmat rekrytointipäätökset:

Henkilöarviointi edistää vastuullista rekrytointia, sillä sen avulla saat puolueetonta tietoa henkilön ja työn yhteensopivuudesta, tulevaisuuden mahdollisuuksista ja seikoista, joista työnantajan on tärkeä olla etukäteen tietoinen. Henkilöarvioinnista saat arvokasta tukea uuden työntekijäsi perehdytykseen ja johtamiseen.

Kun haluat toteuttaa rekrytointeja laadukkaasti ja ammattitaidolla, on henkilöarviointi aina osa prosessia. Rekrytoinnit ilman henkilöarviointia ovat alttiita tulkinnoille, mielikuville ja kognitiivisille ajatusvinoumille. Työnantajakuvasta ja ehdokaskokemuksesta huolehtiva työnantaja hankkii käyttöönsä arviointitavan, joka tukee modernin työelämän vaatimuksia, eli läpinäkyvyyttä,  yhdenvertaisuutta, selkeyttä, joustavuutta ja nopeutta.

Voittava tiimi:

Henkilöarvioinnin menetelmiä voit hyödyntää myös olemassa olevien työntekijöiden kehittämiseen tai urasuunnitteluun, johtamisen kehittämiseen sekä tiimien tai kokonaisten organisaatioiden kehittämiseen. Näin varmistat organisaatiossasi sujuvan yhteistyön, tuloksellisen tiimityön sekä johtamisosaamisen tietoisen kehittämisen. Tiimitasolla tehty arviointi tuottaa yksittäiselle työntekijälle tietoa oman kehittymisen tueksi ja tiimille puolestaan ryhmän vahvuuksien tietoista hyödyntämistä.

Henkilöarvioinnissa hyödynnetään tähän tarkoitukseen rakennettuja, systemaattisia ja luotettavia tutkimusmenetelmiä. Arviointimenetelmien vastuullista käyttöä organisaatioissa opastaa  henkilöarviointien asiantuntija.

Laadukasta henkilöarviointia voidaan toteuttaa organisaatiossa omin resurssein tai palveluntuottajan toteuttamana.

Mitä työnantajan pitää tehdä, jotta henkilöarviointi saadaan sujuvasti toteutettua?

Onnistuneessa henkilöarvioinnissa tärkeää on työnantajan avoimuus ja rehellisyys tehtävän sekä organisaation vaatimuksista ja haasteista. Arvioinnin toteuttaja tarvitsee riittävät tiedot rekrytoivasta organisaatiosta, tiimistä, työn sisällöstä ja vaatimuksista, esihenkilön johtamistavasta ja työpaikan toimintakulttuurista. Työnantaja ja henkilöarvioinnin toteuttaja määrittävät yhdessä tärkeimmät kriteerit, joita vasten arvioitavaa peilataan.

Osaava henkilöarvioinnin toteuttaja auttaa esihenkilöä kriteerien määrittelyssä ja neuvoo riittävän täsmällisen tiedon kuvaamisessa. Esihenkilöltä tarvitaan tässä vain riittävä ajankäyttö tiedon jakamiseen ja keskusteluun, jossa arvioinnin kriteerit muodostetaan. Joskus on hyvä ottaa tiimistä joku mukaan tähän keskusteluun, jotta arvioinnin toteuttaja saa kattavan kuvan työpaikan kulttuurista ja mahdollisista erityispiirteistä.

Hakijakokemus huippuunsa henkilöarvioinnilla!

Avoin viestintä rakentaa luottamusta
Hyvä viestintä valaa luottamusta ja viestii läpinäkyvyyttä: kun sovit arvioinnin, kerro tilaisuuden agendasta ja siihen valmistautumisesta. Tarpeetonta jännitystä helpottaa, kun käyt selvästi läpi, mitä testejä hakija saa, mitä ne mittaavat, mihin tietoa käytetään ja kuka sitä käsittelee. Nyrkkisääntö: viesti ennemmin liikaa kuin liian vähän.

Testaa luotettavasti ja anna testitulosten raportti hakijalle
Luotettava ja laadukas online-arviointi on paras tapa vertailla puolueettomasti hakijoiden sopivuutta tehtävään ja organisaatioon. Käytä siis työpersoonallisuus- ja kognitiivista kykytestiä, ja anna hakijalle hänen tuloksensa. Masterin testit ovat tunnettuja sisällöltään, kieli- ja ulkoasultaan tasokkaista testitulosraporteista. Tulokset avataan ymmärrettävällä, läpinäkyvällä ja selkeällä tavalla. Tieto kuuluu hakijalle ja samalla vähennät mahdollista arviointiin liittyvää jännitystä.

Luo arvoa paremmalla haastattelukokemuksella
Henkilöarviointi on osa laadukasta rekrytointiprosessia, mutta toteutustavat vaihtelevat. Masterin valmentava arviointitapa saa kiitosta niin asiakkailta kuin hakijoiltakin. Reflektoivat kysymykset auttavat oppimaan itsestään ja – jos valinta ei sillä kertaa osu kohdalle – hyödyntämään tietoa myös jatkossa. Luo siis hakijalle haastattelulla arvoa!

Hyödynnä tieto perehdyttämisessä!
Rekrytointiprosessi aloittaa työntekijäpolun, joten sen aikana kartutettu tieto kannattaa ehdottomasti hyödyntää perehdyttämisen suunnittelussa. Laadukas henkilöarviointi tukee johtamista: Asetetaanko edistymisen varmistamiseksi välitavoitteita? Annetaanko tehdä itse vai tarjotaanko perusteelliset ohjeet? Miten korjaava palaute viestitään oikein?